Startpagina

Over SATelite

Uitgebreide CV

HCM informatie

Verzuimbeheer

Contactinfo
SATelite

Managementinformatie

Hoe hoog zijn mijn personeelskosten?
En hoe zullen zij zich de komende jaren ontwikkelen?
Hoe hoog is het ziekteverzuim op mijn afdeling?
Wanneer lopen mijn tijdelijke contracten af?
Hoe is de leeftijdsopbouw binnen mijn afdeling?
Welke medewerkers gaan er de komende jaren met pensioen?
Dit zijn enkele van de vragen waar de manager een antwoord op wil hebben.
En dan niet zo maar een antwoord, maar een duidelijk en betrouwbaar overzicht.

Managementinformatie moet betrouwbaar en duidelijk zijn en natuurlijk op tijd worden aangeleverd.

Alle personeelsinformatiesystemen leveren standaardoverzichten.
Vaak tonen deze net niet wat u eigenlijk wilt zien, op het moment dat ze op uw bureau verschijnen zijn ze al weer verouderd en u twijfelt regelmatig aan de juistheid.
Daarom houden alle afdelingen nog steeds hun eigen excelsheets bij, een dubbele administratie, dubbel werk en dubbele onbetrouwbaarheid.

Uw personeelsadministratie doet haar best om de overzichten aan te passen, maar zij hebben onvoldoende kennis en/of machtigingen binnen het systeem.
Uw software leverancier wil dit graag voor u aanpassen, maar u weet inmiddels dat hier een behoorlijk prijskaartje aan komt te hangen. Bovendien dient elke aanpassing aan uw software ook weer te worden onderhouden. Bij een nieuwe release moet alles weer opnieuw worden getest en aangepast.

SATelite kan uw personeelsinformatie doorlichten.
U krijgt een duidelijk advies omtrent de betrouwbaarheid, de tijdigheid en de overzichtelijkheid van uw bestaande managementinformatie.
Indien nodig wordt er een verbeteringstraject opgesteld.

Wat doet SATelite anders?
Zoals gezegd levert elk systeem een aantal standaardrapportages op, die vaak net niet de informatie geven die u wenst. Een belangrijk gegeven ontbreekt, of er wordt juist zoveel informatie verstrekt dat u door de bomen het bos niet meer ziet.
Deze rapportages worden aangepast naar uw wensen. Als dat niet mogelijk is binnen uw informatiesysteem wordt een koppeling gelegd naar Excel of Access en worden de gegevens daarin bewerkt tot de overzichten waar u echt iets aan heeft.
Om te voorkomen dat u daarna nog steeds iedere keer een specialist nodig heeft voor aanpassingen, wordt uw personeel opgeleid om deze aanpassingen zelf uit te voeren.
Alle opgeleverde overzichten worden bovendien voorzien van een duidelijke beschrijving:
Hoe is het overzicht tot stand gekomen en
Hoe kan het worden onderhouden.

SATelite is flexibel en transparant, we maken afspraken op maat, u krijgt wat u wilt en u betaalt voor wat u krijgt (geen cent teveel dus).

Bent u nieuwsgierig, of misschien zelfs al overtuigd, bel of mail voor een afspraak: Hans van Dommelen
06 28735959

email formulier