Startpagina

Over SATelite

Uitgebreide CV

HCM informatie

Verzuimbeheer

Contactinfo

www.company.com
WebMaster:

                         SATelite

Vooral voor kleine bedrijven is het lastig als een medewerker door
ziekte niet meer in staat is zijn of haar eigen werk te verrichten.

Binnen het bedrijf is het vaak niet mogelijk om een aangepaste functie te vinden.

De Wet Poortwachter verplicht u dan om passend werk voor deze
medewerker te gaan zoeken bij een andere werkgever (2e-Spoor).
U heeft als eigenaar al uw handen vol met uw dagelijkse
werkzaamheden en zit niet te wachten op deze extra taken.
Maar het UWV wordt steeds strenger in de beoordeling van de opzet en uitvoering van trajectplannen en de financiŽle gevolgen wegen in een kleiner bedrijf natuurlijk heel zwaar.

SATelite kan het 2e spoor traject van u over nemen en zorgt ervoor dat u aan de verplichtingen van de Wet Poortwachter voldoet.

Voor de administratieve rompslomp die deze verplichtingen met zich
meebrengen wordt u eenmalig een bedrag van € 200,00 in rekening
gebracht.

Voor de inspanningen om uw medewerker aan een passende nieuwe
baan te helpen geldt de regel “No cure, no pay”, u betaalt pas als uw
medewerker definitief van uw loonlijst is.

SATelite behartigt niet alleen uw belangen, maar ook die van uw
medewerker. De medewerker staat centraal, zijn of haar mogelijkheden
en talenten zijn het uitgangspunt bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Laat SATelite uw re-integratieverplichtingen uitvoeren, bel of mail voor
een afspraak:

Hans van Dommelen

06 28735959
email formulier